Administracinė informacija » Gyventojų taryba

Gyventojų taryba yra Alantos senelių globos namų gyventojų patariamoji institucija, teikianti išvadas ir pasiūlymus globos namų administracijai ir gyventojams. Gyventojų taryba veikia pagal 2012 m. birželio 22 d. patvirtintus gyventojų tarybos nuostatus.

Atsisiųsti 

 

Molėtų rajono Alantos senelių globos namų vidaus tvarkos taisyklės gyventojams.

Atsisiųsti

 

Gyventojų tarybą sudaro:

 

Zigmantas Grigas - pirmininkas

Vydmantas Stasiūnas - sekretorius

Vitalija Misienė -  narė

 

 

Informacija atnaujinta: 2021.02.18