Naujienos
2020-03-10

Kovo 10 dieną paminėjome Lietuvos neprikalusomybės atkūrimo dieną. Minėjimo metu gyventojai sugiedojo Lietuvos himną, dalijosi prisiminimais, vaišinosi pyragu ir dainavo lietuvių liaudies dainas.