Teisinė informacija

Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 24 d. sprendimas Nr. B1-8 " Dėl Molėtų rajono Alantos senelių globos namų socialinės globos kainos suderinimo"

 

Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. B1-167 "Dėl Alantos senelių globos namų ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. A1-46 "Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 "Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo" pakeitimo

 

Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimas Nr. B1-172 "Dėl Alantos senelių globos namų ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų kainų nustatymo"

 

Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 23 d. sprendimas Nr. B1-135 "Dėl Molėtų rajono socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo"

 

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

 

Informacija atnaujinta: 2019.01.25.